Denna sidan använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. - Läs mer - Ok

Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy


Vi vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss och veta att vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

En ny EU-förordning GDPR, General Data Protection Regulation, börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens webbsida, www.datainspektionen.se. Skyddet för din personliga integritet stärks och vårt fortsatta förbättringsarbete kan du ta del av i Vår integritetspolicy. Information och senaste versionen finns uppdaterad och publicerad i Vår Integritetspolicyn på vår hemsida www.houseofmansson.com.


Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på info@manssons.se .


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?


Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person alt en organisation. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn, ev org nr, kontaktuppgifter, men även din köphistorik.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem är ansvarig för personuppgifter vi samlar in?


TL Månsson´s AB, org nr: 556440-8861, med adress Box 7089, Olofsdalsvägen 23, 30007 Halmstad, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Så här använder vi dina personuppgifter för att hantera beställningar/köp.


Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp genom att behandla dina beställningar och returer via våra tjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr.
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • reditinformation
 • orderinformation och köpinformation (t ex vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringsperiod: 7 år enligt bokföringslagen. Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


Så här använder vi dina personuppgifter för att hantera kundserviceärenden.


Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för besvarande av eventuella frågor till vår kundservice (via telefon, e-post, eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).

Vi kan hantera eventuella klagomålsärenden.

Vi kan kontakta dig om det är något problem med din order eller annat som påverkar din beställning.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer behandla alla uppgifter som du förser oss med, inbegripet följande kategorier

 • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr.
 • all korrespondens i ärendet
 • uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
 • betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • kreditinformation
 • orderinformation och köpinformation (t ex vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
 • Ev användaruppgifter om du har ett abonnemang hos oss.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringsperiod: Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.


Så här använder vi dina personuppgifter för att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.


Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen eller regler om produkt ansvar och produktsäkerhet, vilket kan kräva vidare kommunikation eller t ex produktåterkallelse).

Det innefattar att använda dina personuppgifter, för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter, för att följa bokföringsreglerna.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr.

betalningsinformation och betalningshistorik

din korrespondens

uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader efteråt.


Så här använder vi dina personuppgifter för att hantera återförsäljarinloggning på hemsida och abonnemang.


Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna säkerställa din identitet, administrera ditt abonnemang och hantera dina val.

Vi erbjuder våra återförsäljare möjlighet att skapa inloggning.


Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr eller personnummer.

köphistorik

betalningsuppgifter och betalningshistorik

användarinformation och lösenord


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och tillhandahålla tjänsten med abonnemang, tillgång till inloggning och leverera din order.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringsperiod: Tills dess att abonnemang och ärende har avslutats.Så här använder vi dina personuppgifter för att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.


Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter av säkerhetsskäl för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Vi arbetar för att förhindra, upptäcka och utreda åtgärder som är förbjudna enlig lag eller våra köp-/tjänstevillkor som t ex olovlig inloggning, skräppostutskick.


Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr eller personnummer.

Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.


På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredjepart). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är

förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller överenskommelse om abonnemang). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Om vi vid systemmässig support och underhåll är tvungna att överföra information så får biträdet i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive rubrik och Hur länge sparar vi dina uppgifter? ( i Vår integritetspolicy).


Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång:

Du kan begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kontaktar oss så skickar vi dina uppgifter via e-post. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång så kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse:

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning:

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersformat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta oss.

Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.


Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.


Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en liten textfil på din dator för att förbättra läsning och sökning på våra hemsida www.houseofmansson.com


Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi arbetar för att förbättra våra säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till datainspektionen.


Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du når oss via vår kundservice för  info@manssons.se .


Uppdateringar till Vår integritetspolicy

Vi kan komma att fortsätta arbeta med att förbättra vår integritetspolicy. Förändringar t ex om vi skulle behandla dina uppgifter för andra ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall kommer du att få ta del av information kring detta. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns uppdaterad och publicerad på våra webbsida www.houseofmansson.com .


Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-23.