Laddar...

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy

 Vi vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss och veta att vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

En ny EU-förordning GDPR, General Data Protection Regulation, börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens webbsida, www.datainspektionen.se. Skyddet för din personliga integritet stärks och vårt fortsatta förbättringsarbete kan du ta del av i Vår integritetspolicy. Information och senaste versionen finns uppdaterad och publicerad i Vår Integritetspolicyn på vår hemsida www.houseofmansson.com.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på info@manssons.se .

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

 Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person alt en organisation. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn, ev org nr, kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

 Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 Vem är ansvarig för personuppgifter vi samlar in?

 TL Månsson´s AB, org nr: 556440-8861, med adress Box 7089, Olofsdalsvägen 23, 30007 Halmstad, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Så här använder vi dina personuppgifter för att hantera beställningar/köp.

 Varför använder vi dina personuppgifter?

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp genom att behandla dina beställningar och returer via våra tjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

 Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

  • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr.
  • betalningsuppgifter och betalningshistorik
  • reditinformation
  • orderinformation och köpinformation (t ex vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

 På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringsperiod: 7 år enligt bokföringslagen. Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 Så här använder vi dina personuppgifter för att hantera kundserviceärenden.

 Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för besvarande av eventuella frågor till vår kundservice (via telefon, e-post, eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).

Vi kan hantera eventuella klagomålsärenden.

Vi kan kontakta dig om det är något problem med din order eller annat som påverkar din beställning.

 Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer behandla alla uppgifter som du förser oss med, inbegripet följande kategorier

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr.

  • all korrespondens i ärendet
  • uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
  • betalningsuppgifter och betalningshistorik
  • kreditinformation
  • orderinformation och köpinformation (t ex vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
  • Ev användaruppgifter om du har ett abonnemang hos oss.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Lagringsperiod: Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.

 

Så här använder vi dina personuppgifter för att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

 

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen eller regler om produkt ansvar och produktsäkerhet, vilket kan kräva vidare kommunikation eller t ex produktåterkallelse).

 

Det innefattar att använda dina personuppgifter, för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter, för att följa bokföringsreglerna.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 

• kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr.

 

• betalningsinformation och betalningshistorik

 

• din korrespondens

 

• uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader efteråt.

 

Så här använder vi dina personuppgifter för att hantera återförsäljarinloggning på hemsida och abonnemang.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna säkerställa din identitet, administrera ditt abonnemang och hantera dina val.

 

Vi erbjuder våra återförsäljare möjlighet att skapa inloggning.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 

• kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr eller personnummer.

 

• köphistorik

 

• betalningsuppgifter och betalningshistorik

 

• användarinformation och lösenord

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

 

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och tillhandahålla tjänsten med abonnemang, tillgång till inloggning och leverera din order.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Lagringsperiod: Tills dess att abonnemang och ärende har avslutats.Så här använder vi dina personuppgifter för att förhindra missbruk av tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 

Varför använder vi dina personuppgifter?

 

Vi använder dina personuppgifter av säkerhetsskäl för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

 

Vi arbetar för att förhindra, upptäcka och utreda åtgärder som är förbjudna enlig lag eller våra köp-/tjänstevillkor som t ex olovlig inloggning, skräppostutskick.

 

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 

• kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer alt ev. org nr eller personnummer.

 

• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

 

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

 

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredjepart). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.